會員登入

天津大量死魚浮水面

2015.08.24

小朋友,謹記登入答問題!

14174 14174

天津濱海新區瑞海公司的危險品倉庫,於本月十二日兩度發生猛烈爆炸,至今已造成114人遇難,69人失蹤。有記者在距離爆炸中心約6公里的岸邊,發現大量死魚漂浮。天津市環境監測中心回應,經抽樣檢驗,有關河道的水質並未檢測出氰化鈉(山埃),還表示天津的水質一向不好,每年這時候有死魚是很常見。官方的檢測結果未能令民眾安心,記者當天先後將死魚送到天津出入境檢驗檢疫局、爆炸事故指揮中心、衞生部門等要求檢驗,卻遭多個部門拒絕。而爆炸現場的7米巨坑,經檢測後發現山埃超標800倍,天津市環保部應急中心承認,爆炸後揮發的化學物,在短期內肯定會對人體有影響,而長期影響則仍在評估。

tiān jīn bīn hǎi xīn qū ruì hǎi gōng sī de wēi xiǎn pǐn cāng kù ,yú běn yuè shí èr rì liǎng dù fā shēng měng liè bào zhà ,zhì jīn yǐ zào chéng 114 rén yù nán ,69 rén shī zōng 。yǒu jì zhě zài jù lí bào zhà zhōng xīn yuē 6gōng lǐ de àn biān ,fā xiàn dà liàng sǐ yú piāo fú 。tiān jīn shì huán jìng jiān cè zhōng xīn huí yīng ,jīng chōu yàng jiǎn yàn ,yǒu guān hé dào de shuǐ zhì bìng wèi jiǎn cè chū qíng huà nà (shān āi ),hái biǎo shì tiān jīn de shuǐ zhì yī xiàng bù hǎo ,měi nián zhè shí hòu yǒu sǐ yú shì hěn cháng jiàn 。guān fāng de jiǎn cè jié guǒ wèi néng lìng mín zhòng ān xīn ,jì zhě dāng tiān xiān hòu jiāng sǐ yú sòng dào tiān jīn chū rù jìng jiǎn yàn jiǎn yì jú 、bào zhà shì gù zhǐ huī zhōng xīn 、wèi shēng bù mén děng yào qiú jiǎn yàn ,què zāo duō gè bù mén jù jué 。ér bào zhà xiàn chǎng de 7mǐ jù kēng ,jīng jiǎn cè hòu fā xiàn shān āi chāo biāo 800bèi ,tiān jīn shì huán bǎo bù yīng jí zhōng xīn chéng rèn ,bào zhà hòu huī fā de huà xué wù ,zài duǎn qī nèi kěn dìng huì duì rén tǐ yǒu yǐng xiǎng ,ér zhǎng qī yǐng xiǎng zé réng zài píng gū 。

小朋友,謹記登入答問題哦!

文:Marcus請先輸入個人資料後回答以下問題
< 輸入個人資料 >
 1. 天津爆炸事故在何日發生?
  8月2日
  8月12日
  8月21日

 2. 距離爆炸現場約__公里的河道岸邊,發現大量__漂浮。
  6,死魚
  6,死蟹
  8,死人

 3. 爆炸現場出現七米深坑,裏面的山埃含量超標多少倍?
  80
  800
  8000

請登入以回答問題。

TOP